Hva er Read Agder?

READ Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder med prosjektmidler fra Sørlandets Kompetansefond, Sparebank­stiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barnas lesing.

Nyheter om READ Agder

Støtte fra AAUKF for 2022

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har valgt å støtte prosjektet READ Agder med 500 000 kroner i 2022.  Sørlandets kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR, Agder fylkeskommune og

Les mer …