Hva er READ Agder

READ Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder med prosjektmidler fra Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barnas lesing.  Foreldres aktive involvering har stor betydning for barnets utvikling, trivsel og læring.

READ Agder er basert på erfaringer fra «READ Aarhus – Sammen om læsning». Forskningsfunn fra prosjektet viser at når foreldre daglig leser med sine barn, så har det en positiv effekt på barnets språk og senere leseferdigheter. READ er et akronym for «Research in Educational Achievement and Development». I Aarhus startet READ opp som et prosjekt i 2013, og er i dag implementert i alle barnehager og skoler. Metoden har hatt stor suksess, og forskning knyttet til prosjektet, viser at metoden virker. 

Målgruppen for oppstart i Agder høsten 2021 er 4- og 5-åringer i barnehage og elever i 1.og 2.trinn og deres foresatte.  Hvert barn får med seg en lesebag med bøker og veiledningsmateriell til foreldre. Veiledningsmateriellet forklarer hvordan foreldre kan støtte og inspirere barnas lesing gjennom å lese høyt sammen med dem hver dag. Fra og med høsten 2022 vil målgruppe for READ Agder også være barn i alderen 1-3-år i barnehagen og 3.-7. trinn.

På denne siden kan du finne veiledningsmateriell og filmer om READ Agder. Veiledningsmateriellet er tilgjengelig på engelsk, arabisk og polsk.

God leselyst.