Skole 1.-7. trinn

1.-7. TRINN

Som forelder og ansatt i skole, kan du gjøre en stor forskjell på barns leseutvikling og lysten til å lese.

I READ Agder får du inspirasjon til hvordan du kan lese med barnet. READ Agder er basert på erfaringer fra «READ Aarhus – Sammen om læsning», og flere forskningsprosjekter som viser, at når foreldre og voksne daglig leser med barn, har det en positiv effekt på barnets språk og senere leseferdigheter.

Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte involvering i barns lesing. Foreldres aktive involvering har stor betydning for barnets utvikling, trivsel og læring.

READ Agder er et supplement til den språk- og leseinnsatsen som allerede foregår i skolen. READ Agder er målrettet og henvender seg til foreldre og barn i aldersgruppen 1-3 år i barnehagen, 4-5 år i barnehagen, 1. trinn, 2. trinn og 3.-7. trinn.

På denne siden kan du finne veiledningsmateriell. Materiellet er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk og polsk. Det vil etter hvert bli oversatt til flere språk.

Vil du ha boktips til bøker du kan lese med barnet ditt, kan du gå inn på menyvalget bibliotek.

God leselyst.