Kontakt

Line Håberg Løvdal

Prosjektkoordinator
line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no
Mobil 913 64 956

Kristin Eidet Robstad

Leder av styringsgruppe
kristin.eidet.robstad@kristiansand.kommune.no
Mobil 975 37 254

Magnus Mork

Representant prosjekteier KS Agder
magnus.mork@ks.no
Tlf: 993 24 511

Fakturaadresse

KS Agder

Fakturamottak
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

Alle fakturaer bør sendes som EHF-faktura. E-fakturanummer er 971 032 146
Alternativt kan de sendes som PFD til
faktura@ks.no

Merk fakturaene med 101854 READ Agder

Postadresse

READ Agder har ingen fast kontoradresse. 

Kontakt prosjektkoordinator for å få oppgitt en adresse.