Støtte fra AAUKF for 2022

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har valgt å støtte prosjektet READ Agder med 500 000 kroner i 2022. 

Sørlandets kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder har støttet  prosjektet fra og med 2021, og støtter prosjektet videre også i 2022. Vi er utrolig takknemlig for dette. Tusen takk for støtten fra alle tilskuddsparter. Uten den hadde vi ikke klart å realisere og implementere prosjektet i kommunene i Agder.

Fire barnebøker på en sofa.
Add Your Tooltip Text Here