READ Agder – vi er i gang

I august 2021 startet vi opp med fagsamlinger og opplæring med kommuner, barnehager og skoler i pulje 1 i READ Agder. I pulje 1 deltar seks kommuner med til sammen 21 barnehager og 9 skoler.

Formål med leseprosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge og støtte til foreldres involvering i barnas lesing.

Målgruppe for oppstart READ Agder er barn i alderen 4-5 år i barnehagen og deres foreldre/foresatte og barn i 1.og 2.trinn og deres foreldre/foresatte.

I løpet av denne uken får 1 342 barn i barnehage og 1. og 2.trinn barn med seg lesebag med bøker til hjemlån.

Readboks foran skole.
Add Your Tooltip Text Here